NAGYKANIZSAI SZC Cserháti Sándor Technikum és Kollégium

Híreink

Agycsavaró 2022

agycsavaro 2022

Javítóvizsga

A javítóvizsgák időpontja az alapvizsga kivételével: 2022. augusztus 23-24.
Eligazítás, információk minden javítóvizsgázó számára 2022. augusztus 23-án 3/4 9-kor az "A" épületben a rajzterem előtt.
Mindenki hozza magával a bizonyítványát (akié nincs az iskolában).

Az javító és a pótló ágazati alapvizsga időpontja: 2022. augusztus 25. 9 óra. Megjelenés előtte 15 perccel az "A" épületben a rajzterem előtt. A bizonyítványt mindenki hozza magával. (Nekik nem kell 23-án megjelenni.)

Nyári tudnivalók 2022

Kedves Tanulók!

 Tájékoztatlak benneteket, hogy iskolánkban a

nyári ügyelet hétfőnként 8.00-14.00 óráig
az iskola titkárságán lesz.

Pótvizsga időpontja: 2022. augusztus 23-24-ig 9.00 órától
A pótvizsgára utasított tanulóknak 2022. augusztus 23-án 8.45 órakor kell megjelennie az iskola „A” épületében.

Ágazati alapvizsga javító és pótló időpontja: 2022. augusztus 25. 9.00 óra
A tanulóknak 2022. augusztus 25-én 8.45 órakor kell megjelennie az iskola „A” épületében.

Gólyatábor: A 2022/23-as tanévben 9. évfolyamos tanulóknak
2022. augusztus 30-án 9.00 – 11.00 óráig az iskola területén kerül megtartásra, melyen a részvétel a tanulóknak kötelező.

Első tanítási nap:            2022. szeptember 01. (csütörtök)    8.00 óra
Tanévnyitó ünnepély:     2022. szeptember 01. (csütörtök)   8.00 óra  (alkalomhoz illő öltözet)

Mindenkinek jó pihenést kívánok a nyári szünidőre!

Péterváriné Kiss Sarolta
igazgató

Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra

A honvédelmi miniszter egyes honvédelmi ösztöndíjakról szóló 16/2021. (VIII.11.) HM utasításában foglaltak alapján a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlásához szükséges, a katonai oktatást folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében, Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében tanulmányokat folytató, vagy iskolai rendszerű, nappali munkarendű szakképzés keretében a Szakmajegyzékben szereplő, államilag elismert szakképesítések közül a honvédelmi szervezeteknél rendszeresített katonai beosztások betöltéséhez szükséges szakképesítést megszerző személy, vagy iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű, vagy távoktatásos formában, a Szakmajegyzék szerinti szakképzések közül honvédelmi szervezetnél rendszeresített katonai beosztások betöltéséhez szükséges és az adott ösztöndíjprogram szerinti hiányszakmára képesítést megszerző személy.

 

 

 

RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS 2022/23 tanév

RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS KERETÉBEN  AZ ALÁBBI KÉPZÉSEINKRE VÁRJUK A JELENTKEZŐKET

Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Technikum és Kollégium
OM azonosító: 203044/009
technikumi osztályok
Belső kód Ágazat Várható Szakma
0072 Gépészet Gépész technikus
Gépgyártás-technológiai technikus
0073 Specializált gép- és járműgyártás Gépjármű-mechatronikai technikus
0081 Elektronika és elektrotechnika Elektronikai technikus
Automatikai technikus
0091 Sport Fitness-wellness instruktor
0092 Oktatás Oktatási szakasszisztens
szakképző iskolai osztályok
0030 Gépészet1

Képzési idő: 3 év

Gépi és CNC forgácsoló
Ipari gépész
Szerszám- és készülékgyártó
0034 Gépészet2
Képzési idő: 4 év
CNC-programozó
0033 Elektronika és elektrotechnika

Képzési idő: 3 év

Elektronikai műszerész
Villanyszerelő
 
 

Technikumi képzéseink:

A technikumi képzés 5 éves, melynek időtartama alatt közép- és emeltszintű érettségi vizsgára és az ágazathoz kapcsolódó technikusi szakmai vizsgára készítjük fel tanulóinkat.
A választható idegen nyelv angol vagy német, melynek tanulása a teljes képzés alatt folyamatos.
Minden tanulónak egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni, illetve a sport ágazat esetében egyéb, a testneveléshez kapcsolódó képességek felmérésére is sor kerül, melyek időpontjáról és tartalmáról a jelentkezést követően a tanulókat értesítjük.
Az ágazaton belül megszerezhető szakma választására a 10. évfolyam végén, az ágazati alapvizsgát követően kerül sor.

A teljes képzés során a tanulók tanulmányi eredménytől függő ösztöndíjban részesülnek.

Szakképző iskolai képzéseink:

A képzések során nagy hangsúlyt kap a szakmai elmélet és gyakorlat oktatása. Az ágazati alapoktatás a 9. évfolyamon az intézményben történik.
A további évfolyamokon pedig túlnyomó többségében külső gyakorlati képzőhelyek bevonásával folyik a szakmai oktatás.

A választható idegen nyelv angol vagy német, melynek tanulása a teljes képzés alatt folyamatos.
Az ágazaton belül megszerezhető szakma választására a 9. évfolyam végén, az ágazati alapvizsgát követően kerül sor.
Minden tanulónak egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni.
Sikeres szakmai vizsgát követően 2 év alatt érettségi vizsga megszerzésére van lehetőség.

A teljes képzés során a tanulók tanulmányi eredménytől függő ösztöndíjban részesülnek.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

Kollégiumi elhelyezés: Igény szerint biztosított az iskolával közös területen található épületben.

Sport ágazat esetén fizikai képességfelmérésen való megfelelés szükséges; azonos pontszám esetén a sportegyesületi tagság előnyt jelent.

Egészségügyi pályaalkalmassági megfelelés szükséges minden ágazaton és szakmán.